Day: June 21, 2019

Christina-Aguilera-

คริสตินา อากีเลรา เสียงดีแต่ไปได้ไม่สุด

นักร้องกับเสียงร้อง เป็นสิ่งที่มาคู่กันเราจะบอกว่านักร้องคนนี้ร้องดีหรือไม่ดี เสียงร้องเป็นตัวบ่งบอกทุกอย่าง บางคนเสียงร้องดี บางคนเสียงสูง บางคนเสียงต่ำ บางคนเสียงมีเอกลักษณ์ก็ว่ากันไปตามสไตล์ หากคุณเป็นคนฟังเพลง