แปลเพลง Somewhere Out There

Somewhere-Out-There---Nina-Hynes

Somewhere Out There – Nina Hynes

ทอดสายตามองออกไป

Looking out holding on

รวบรวมความคิดทั้งหมดที่ฉันมี

Moulding all the thoughts I have,

ฉันตระหนักถึงพลังอำนาจในขณะนี้

I realise the power now,

เริ่มต้นอีกครั้ง เริ่มต้นอีกครั้ง

Begin again, begin again.

ไม่แน่นอน

Touch and go, line so fine,

ไม่เคยคิดว่าจะดี

Never thought could be so good,

แต่คุณทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถเชื่อได้อีกครั้ง

You got me feeling that I could believe again,

ฉันจะเชื่อมันอีกครั้ง

I could believe again.

ที่ไหนสักแห่งนั้น , ฉันสามารถเชื่อได้

Somewhere out there, I can believe,

ที่ไหนสักแห่งนั้น , ฉันสามารถมองเห็น

Somewhere out there, I can see,

คนที่ฉันชอบ ได้สูญหายไปและได้กลับมาอีกครั้ง

Toast the town. lost and found.

ปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันเคยรู้จัก

Letting go of all I’ve ever known

มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แล้ว , ฉันสามารถเชื่อได้อีกครั้ง

It happens now, I can begin again,

ฉันสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกครั้ง

I can live again.

ตอนนี้มันถึงเวลาแล้ว  , คุณและฉัน

Now’s the time, yours and mine,

รวบรวมความคิดทั้งหมดที่ฉันมี

Moulding all the thoughts I have,

ฉันตระหนักถึงพลังอำนาจในขณะนี้

Realise the power now,

เริ่มต้นอีกครั้ง , ฉันกลับมามีชีวิตอีกครั้ง

Begin again, I can live again.

ที่ไหนสักแห่งนั้น , ฉันสามารถเชื่อได้

Somewhere out there, I can believe,

ที่ไหนสักแห่งนั้น , ฉันสามารถมองเห็น

Somewhere out there, I can see,

คุณถูกสร้างมาเพื่อฉัน และฉันถูกสร้างมาเพื่อคุณ ,

It’s you for me and me for you.

คุณถูกสร้างมาเพื่อฉัน และฉันถูกสร้างมาเพื่อคุณ

You for me and me for you.

คุณมีฉัน , คุณมีฉัน

You got me, You got me,

คุณมีฉัน , คุณมีฉัน

You got me, You got me,

คุณมีฉัน , คุณมีฉัน

You got me, You got me,

คุณมีฉัน , คุณมีฉัน

You got me, You got me,

ที่ไหนสักแห่งนั้น , ฉันสามารถเชื่อได้

Somewhere out there, I can believe,

ที่ไหนสักแห่งนั้น , ฉันสามารถมองเห็น

Somewhere out there, I can see,

คุณถูกสร้างมาเพื่อฉัน และฉันถูกสร้างมาเพื่อคุณ ,

IT’s you for me and me for you.

คุณถูกสร้างมาเพื่อฉัน และฉันถูกสร้างมาเพื่อคุณ

You for me and me for you.

Somewhere Out There – Nina Hynes

เป็นเพลงซึ่งมีกลิ่นอายของ Goldfrapp-esque ผสมกับ electro-glam นิดหน่อย โดยเนื้อหาของเพลงเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งในอดีตเคยเข็ดขยาดกับความรัก จนคิดว่าคงเชื่อใจใครไม่ได้อีกแล้ว แต่พอเจอผู้ชายคนใหม่ที่นิสัยดี ชัดเจน ทำให้เธอมีความมั่นใจ และมีความเชื่อมั่นในการจะรักใครอีกสักครั้ง

Category:
Blog